مراسم رونمایی از کتاب «چای نعنا»
پنجشنبه 3 اسفند، ساعت 16 در کافه «کارفه»