| Share to ... |
 
این کتاب برگردان گزین‌گویه‌هایی از سوامی ساتیاناندا، عارف و یوگی معاصر هند،است که سال‌ها پیش پارام هانس نیرانجان، برای ترجمه به فارسی به من سپرد. اما آشنا نبودن بسیاری از خوانندگان با شخصیت و اندیشه‌های سوامی ساتیاناندا و نیز وجود برخی واژگان و اصطلاحات در گفتارهای ایشان که معادلی دقیق در فارسی نداشتند، مرا بر آن داشت تا ابتدا صفحاتی را به معرفی این استاد بزرگ اختصاص دهم و سپس شش فصل در باب مباحث گوناگون یوگا تدوین کنم. فصولی بر پایه‌ی مهمترین مفاهیمی که اساس تعالیم این عارف معاصر را شکل می‌دهند. امیدوارم این کتاب بتواند چشم‌اندازی نو و درکی روشن در فهم بهتر آموزه‌های ساتیانانداجی به خوانندگان ارائه کند.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

راه یوگا | نویسنده : برزو قادری | طراح گرافیک: حبیب ایلون | قیمت: 200000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com