| Share to ... |
 
فنگ‌شویی نمادین یکی از شاخه‌های علم فنگ‌شویی و از علوم باستانی است که به دلیل سادگی اجرا و کارکردهای شگفت‌انگیزش، تاثیر بسیاری برمردمان مشرق زمین داشته است. نمادها و تصاویر، بر خلاف ظاهر ساده‌شان، بیانگر مفاهیمی پیچیده‌اند؛ آنقدر پیچیده که در قالب کلمات نمی‌گنجند. این کتاب به طرز تلقی چینیان از محیط اطراف، نمادها و رویدادها می‌پردازد. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، فنگ‌شویی نمادین، فرهنگ نمادین چین باستان است.
طبق اسناد و گزارش‌ها، مردم چین باستان بسیاری از این نمادها و چگونگی استفاده از آنها را برای افزایش خوشبختی، سلامتی، ثروت و موفقیت درکارها، روابط خویشاوندی و ازدواج در اختیار داشتند. این کتاب توضیح این نمادها و چگونگی استفاده از آنهاست.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

نمادهای فنگ شویی | نویسنده : نیتین پاراک، سیما پاراک | مترجم : هومن بابک نیا | طراح گرافیک: فرشید شفیعی | چاپ: پنجم، بهار 1388 | قیمت: 180000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com