| Share to ... |
 
طی سال‌ها دوستی و معاشرت با عزیزان بسیار، دوستانی به من می‌گفتند جمله‌ای که به مناسبتی به آنها گفته‌ام، گره‌گشای مشکلی بوده یا مسیر حرکت ایشان را درزندگی مشخص کرده، گاهی حتا دردی عمیق را تسکین داده و گاه پرسشی جدید مطرح کرده است. گاه راهی جدید به آنها نموده و حتا از اقدام به عملی خطرناک جلوگیری کرده است.
می‌توانید این کتاب را از ابتدا تا انتها بخوانید، می‌توانید هر بار فرصتی بود بخش‌هایی از آن را مطالعه و یا نیّتی کنید و سپس آن را بگشایید، شاید پاسخ خود را در آن بیابید.
امیدوارم همیشه واقعیتی داشته باشید که شما را خرسند کند و رویایی که به شما پرِ پرواز دهد...

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

دوباره از هستی | نویسنده : مایک دلی | مترجم : فرشید قهرمانی | طراح گرافیک: امیر علایی | چاپ: دوم، بهار 1394 | قیمت: 200000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com