| Share to ... |
 
روش‌های ساده و طبیعی برای رهایی از بی‌خوابی زندگی بدون خواب كافی می‌توانـد با احساس نداشـتن كنترل بر زنـدگی همـراه باشد. بسیاری از ما به هر تلاشی دست می‌زنیم تا از این احساس اجتنـاب كنیم. از جمــله این اقدامات می‌توان به وابسـته شدن به داروهای آرام‌بخش و خواب‌‌آور اشـاره كرد. در این كتاب دكتر پیتـر هاری ـ یكی از پیشگامـان پژوهش در زمیـنه‌ی بی‌خـوابی ـ روش‌های تـازه و مؤثرش را برای غلـبه بر اختلالات خواب با شمـا در میان می‌گذارد.  او بیش از آنكه نكاتی اجمـالی درباره‌ی موضوع با شمـا در میان بگذارد، به شمـا می‌آموزد كه چگونه در خصـوص خـــواب درمانگر خود باشـید و بتوانـید به ریشـه مسـأله خود برسید و بی‌نیاز از دارو با مشكل خود برخورد نمـایید.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

خواب و بی خوابی | چاپ: دوم، بهار 1392 | قیمت: 75000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com