| Share to ... |
 
کمردرد یکی از شایع ترین مشکلات امروزی ماست و بســیاری از افراد در سنین مخـتلف آن را تجــربه می کنند. تمرینات ارائـه شده در این کتاب برای پیشگیری از کمر درد و نیز برای افرادی که هم اکنون درگیر مشکل کمـــر درد هستند، بسیار مفید است. در این کتاب انواع دردهای مربوط به ستون فقرات و علل به وجود آمدن آنها به زبان ساده توضیح داده شده وتمرینات مناسب برای بهبود هر مورد به تفکیک ارائه شده است.

خرید کتاب از طریق لینک زیر:

یوگا و درمان کمر درد | نویسنده : بیجوی لاکشمی هوتا | مترجم : زیبا پارسیان فر | طراح گرافیک: سیمین دلورای | چاپ: دوم ، تابستان 1394 | قیمت: 250000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com