| Share to ... |
 
این كتاب پر از پرسش‌‌های گوناگون و جالب است كه البته برای پاسخ دادن به آنها لازم نیست اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید. اینها پرسش‌هایی كاملاً مـتفاوتـند؛ پرسش‌‌هایی دربارۀ ارزش‌ها و اعتقادها سبك زندگی، عشـق، پول، مـادیات،  زناشـویی، صداقت، بخشـندگی، جوانمـردی غرور و مرگ!‌ همـۀ این موضـوعات در این كتاب مطرح می‌شود و شـما را به سمت و سوی یك راه لذت‌بخـش برای شناخت بهتر خود و اطرافیان‏تان هدایت می‏كند. برای پاسخ به این پرسش ها نیازمند تفكر و بررسی در گذشته‌ی  خود و تفسیر سبك زندگی‌تان هستید.
کافه سوال | نویسنده : گریگوری استاک | مترجم : صدف اشتری | طراح گرافیک: مسعود مرگان | چاپ: دوم، پاییز 1393 | قیمت: 140000 ریال |
* نام
* ایمیل
وب سايت
| ^ Page Up | Share to ... |
GraphicDesigner | MasoudMorgan
© Mosallas 2011. All rights reserved. Created by : Hiberd.com